Rüstempaşa Külliyesi içerisinde yer alan Rüstempaşa Camii, geniş bir avlu içerisinde bulunmaktadır. 1553 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmış olup Sadrazam Rüstem Paşa’nın adını taşımaktadır. Kare bir plana sahip olup düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin giriş kapısının üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. 22 sütun üzerine oturan ahşap çatısı, ikişer kubbeyle örtülüdür. Rüstem Paşa Camii’sinin kubbe eteklerine kadar her tarafı çinilerle kaplıdır. Özellikle lale motifli çiniler, Osmanlı çini sanatının en başarılı örneklerinden sayılmaktadır.

Rüstempaşa Külliyesi, Tekirdağ, Ertuğrul Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi’nde bulunmaktadır. 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı ve aynı zamanda damadı olan Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede Sultan Abdülmecit tarafından 1841 yılında onarıldığına dair bir bilgi yer almaktadır. Rüstempaşa Külliyesi; cami, medrese, bedesten, kervansaray, hamam, imaret ve kütüphaneden meydana gelmektedir. Günümüze kadar sadece cami ile bedesten bütünlüğünü koruyarak gelebilmiş, diğer yapılar kısmen yıkılmış ve harap olmuştur.

Merkez Camii olarak da bilinen Eski Camii; Tekirdağ il merkezinde, Ertuğrul Mahallesi’nde bulunmaktadır. Yapım kitabesi günümüze kadar ulaşamamış olduğu için inşa edildiği tarih hakkında kesin olarak bilinmektedir. Günümüzde Eski Camii olarak bilinen cami, 1830-1831 yılları arasında Zahire Nazırı Tekirdağlı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 2 katlı olan cami, dikdörtgen bir plana sahip olup kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Sade bir bordür ile çevrelenmiş bir girişe sahip olan caminin girişi yuvarlak kemerlidir.

Orta Camii; Tekirdağ Merkez’de, Süleymanpaşa’da Orta Camii Mahallesi’nde bulunmaktadır. İlk olarak 1855 yılında Kürkçü Sinan Bey tarafından yaptırılmış olup, caminin yıkılması üzerine gönüllü halk tarafından 1912 yılında eski yerine tekrardan yaptırılmıştır. Orta Camii, Eski Camii ile Rüstempaşa Camii arasında kaldığı için Orta Camii adını almıştır. Eski adı Vasat Camii olan Orta Camii, aslına uygun bir şekilde restore edilmiştir.

Süleymaniye Camii, Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesinde bulunmaktadır. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Acem Ali’ye inşa ettirilmiştir. Kare bir plana sahip olan cami, kesme taştan yapılmıştır. Süleymaniye Camii, üzeri 3 kubbe ile örtülü olan 3 bölümlü, bir son cemaat yerine sahip olup bu cemaat yeri 4 sütunun yuvarlak kemerler ile birbirine bağlanması ile oluşturulmuştur. Üzeri pandantili, kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülü olan cami; taş kaideli, yuvarlak yivli gövdeli ve tek şerefeli, altı mukarnaslı olan bir minareye sahiptir. Süleymaniye Camii’sinin avlusunda yuvarlak sütunların taşıdığı çatılı bir şadırvan bulunmaktadır.

Mirliva Camii, Tekirdağ’da bulunan en eski camilerden biridir. 1498 yılında Antalya Mirlivası Hüseyin Bey tarafından yaptırıldığı için Mirliva Hüseyin Paşa Camii olarak adlandırılmıştır. Bir zamanlar kervan yollarının geçtiği İnecik Köyü’nün bucak merkezinde yer almaktadır. Ters T planına sahip olan Mirliva Camii’nin üzeri tromplu ve kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Caminin iç mekanında yuvarlak niş şekilde olan oldukça sade bir mihrap bulunmaktadır. Caminin yanında bulunan taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minare, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Ayazpaşa Camii, Tekirdağ’ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Saray ilçesinde bulunmaktadır. Sadrazam Ayaz Paşa tarafından 1539 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı olarak tasarlanmış olan Ayazpaşa Camii, kesme taştan yapılmış olup üzeri kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş köşedeki tromplar yardımıyla sağlanmıştır. Caminin önünde üzeri kubbeli üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin mihrabı yuvarlak bir niş şeklinde olup; minaresi taş kaideli, ince silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin güzel bir şadırvanı, bahçesinde şimşir ağaçları vardır.

Güzelce Hasan Bey Camii; Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçesinin merkezinde, İlyas Mahallesi’nde bulunmaktadır. Yapımına 1486 yılında başlanan cami, 1499 yılında ibadete açılmıştır. Ulu Camii olarak da bilinen Güzelce Hasan Bey Camii, Sultan II. Beyazıt’ın damadı olan Güzelce Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır. Kare bir plana sahip olup kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. 3 bölümlü bir son cemaat yerine sahip olup bu cemaat yeri 4 sütunun yuvarlak kemerler birbirine bağlanması ile oluşturulmuştur. Caminin yanında Güzelce Hasan Bey anısına; kesme taş kullanılarak yapılmış olan Güzelce Hasan Bey Türbesi bulunmaktadır. Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında restore edilmiştir.

Gazi Ömer Bey Camii; Tekirdağ ilinin Malkara ilçesinde, Gazibey Mahallesi’nde, hal binalarının kuzeyinde bulunmaktadır. 1493-1494 yılları arasında, Fatih’in ünlü komutanlarından Turhan Bey’in oğlu olan Gazi Ömer Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Gazi Ömer Bey Camii, Gazi Ömer Bey adına yaptırılan külliyenin bir parçasıdır. Mescit, çeşitli dükkanlar, kervansaray, türbe ve camiden oluşan külliyeden günümüze sadece cami ve türbe bütünlüğünü koruyarak gelebilmiştir. Merkezi bir plana sahip olan cami, düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Camiye eyvan türü bir taç kapı ile giriş sağlanmaktadır. Gazi Ömer Bey Camii, Osmanlılar tarafından Rumeli’de yaptırılan camiler arasında en eski olma özelliğine sahiptir.

© Copyright 2018 TTİD Trakya Turizm İşletmecileri Derneği - GRİPENGUEN tarafından geliştirilmiştir.

error: Content is protected !!