Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunmaktadır. 1569 yılında Sokullu Mehmet Paşa tarafından dönemin baş mimarı Mimar Sinan ve ekibi Hassa Mimarlar Teşkilatı’na inşa ettirilmiştir. Külliye; cami, medrese, kervansaray, tabhane, imaret, arasta, dua kubbesi, hazire, sıbyan mektebi, çifte hamam, köprü, çeşme, su yolları ve sarnıçtan oluşmaktadır. Günümüze kadar bu yapılardan sadece cami, medrese, arasta ve hamam bütünlüğünü koruyarak gelebilmiştir. Külliye, kendisinden sonra yapılan külliyelere örnek olan özgün bir plana sahiptir. Bu külliyenin en önemli yapısı Sokullu Mehmet Paşa Camii’dir. Kare bir plana sahip olan cami, sade bir dış mimariye sahip olup diğer camilere nazaran daha büyük kubbelere sahiptir. Klasik görünümlü bir minareye sahiptir. Lüleburgaz’ın en önemli camilerinden biri olduğu için, yapı gün içinde sürekli olarak ibadete açık tutulmaktadır.

Hızırbey Külliyesi, Kırklareli Merkez’de bulunmaktadır. Hızırbey Külliyesi; Hızırbey Camii, çifte hamam, arasta ve çeşmeden oluşmaktadır. Arasta ve hamam birleşik olarak inşa edilmiştir. Büyük Camii olarak da bilinen Hızırbey Camii, 1383 yılında Rumeli Beylerbeyi, Vidin ve Bağdat Valisi olan Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Cami kare bir plana sahip olup, dış yüzeyi köfeki kaplamadır. Kesme taştan yapılmış tek şerefeli bir minareye sahiptir. Sonradan ilave edilmiş bir avlusu ve son cemaat yeri bulunmaktadır. Günümüzde de ibadete açıktır.

Cedit Ali Paşa Camii, Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunmaktadır. 1555 yılında Cedit Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. 1832 yılında etraflıca bir onarım gören cami, günümüzde de kullanılmaya devam edilmektedir. Kesme köfeki taşı kullanılarak inşa edilen cami, kare bir plana sahiptir. Üzeri kurşun kaplı büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Birbirine ekleme yapılmış iki son cemaat yeri bulunmaktadır. Tek şerefeli bir minareye sahiptir. İnşa kitabesi ve tamir kitabesi bulunmaktadır. Cedit Ali Paşa Camii, Edirne’deki Selimiye Camii’nin küçük bir modeli şeklindedir.

Gazi Süleyman Paşa Camii olarak da bilinen Küçük Ayasofya Kilisesi; Kırklareli’nin Vize ilçesinin Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır. İç ve dış surlar arasında yer alan kilise 6. yüzyılda Jüstiyen Dönemi’nde yapılmıştır. 14. yüzyılda camiye dönüştürülerek kullanılmaya başlanmış olup günümüzde de kullanılmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olan kilise on altı köşeli tanbur üzerine oturtulmuş bir kubbeye sahiptir. Camiye dönüştürülmesine rağmen yapıda tamamen kilise havası hakim olmakta olup zamanla çeşitli değişikliklere uğramıştır. Son olarak 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore ettirilmiştir.

Aya Nikola Manastırı, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Kasabası’nda bulunmaktadır. Papuçdere yolunda güney yamaçta ye alan Manastır, Kıyıköy’e 700 metrelik mesafede bulunmaktadır. 6- 9. yüzyıllara ait kaya manastırlarının en güzel örnekleri arasında yer almaktadır. Aya Nikola Manastırı’nın üst kısmında keşişlere ait bölümler, daha aşağı kısmında ayazma ve zemin katında ise kilise bulunmaktadır. Kuzey taraftan merdivenler yardımı ile ayazma kısmına inilmektedir. Ayrıca Manastır, kayaların oyulması ile elde edilen hücrelere sahiptir.

Mağara Manastırı olarak bilinen Asma Kaya Mağara Manastırı, Kırklareli ilinin Vize ilçesinde bulunmaktadır. İlçe merkezinin 1650 metre kuzeydoğusunda bulunan Asma Kaya mevkiinde yer almaktadır. Asma Kaya; kayalık formasyonlu bir vadi olup, bu vadi içerisinde hem doğal hem de insanlar tarafından yapılmış oyma mekanlar bulunmaktadır. Bu oyma mekanlardan biri de Mağara Manastırı’dır. Mağara Manastırı’nın, Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri’nde iskan edildiği düşünülmektedir.

© Copyright 2018 TTİD Trakya Turizm İşletmecileri Derneği - GRİPENGUEN tarafından geliştirilmiştir.

error: Content is protected !!